Media Release

25 · Nov · 2021
PCG Mempelopori Pendidikan Plastik Antara Guru dan Pelajar Sekolah Seluruh Negara

Memacu Agenda Ekonomi Plastik Baharu ke Arah Ekonomi Sirkular di Malaysia

 

Kuala Lumpur, 25 November – PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) baru-baru ini mengadakan siri webinar Plastik, Kelestarian dan Anda bagi guru dan pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara, sebagai sebahagian daripada usahanya untuk mendidik lebih ramai individu mengenai kelestarian, pengasingan sisa di sumber dan pengurusan plastik yang bertanggungjawab.

 

Kandungan webinar tersebut adalah berdasarkan modul tambahan Plastik, Kelestarian dan Anda yang dibangunkan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Perbadanan Air Pepejal (SWCorp) dan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia (MPMA) pada tahun 2019. Modul ini telah diedarkan kepada lebih daripada 10,000 sekolah di seluruh negara.

 

Webinar yang telah meraih lebih daripada 130,000 tontonan itu diadakan secara langsung di saluran YouTube dan Facebook Pusat STEM Negara melalui tiga sesi. Sesi pertama adalah untuk guru-guru bagi memudahkan mereka mengajar modul tersebut dengan berkesan, manakala sesi kedua dan ketiga masing-masing disasarkan kepada pelajar sekolah menengah dan rendah. Pelajar diajar tentang cara terbaik untuk mengakses modul tersebut dan digalakkan untuk mengamalkan gaya hidup yang lestari sambil berkongsi pengetahuan yang dipelajari dengan keluarga dan rakan-rakan.

 

Ketika berucap di webinar kepada guru dan pelajar, Ketua Komunikasi Strategik dan Pentadbiran Norfaila Hassan berkata, "Sebagai sebuah syarikat yang komited untuk memastikan bahawa amalan perniagaan kami adalah selaras dengan piawaian yang diiktiraf di peringkat global untuk Alam Sekitar, Ekonomi, Sosial & Tadbir Urus (EESG), modul Plastik, Kelestarian dan Anda adalah salah satu usaha kami untuk mendidik masyarakat mengenai plastik, pengurusan sisa yang betul dan peranan individu terutamanya pendidik dan pelajar ke arah masa hadapan yang lebih lestari."

 

Dr Hajah Roziah Abdullah, Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam ucapan perasmiannya bercakap mengenai kepentingan pengetahuan yang diperoleh daripada webinar ini ketika negara sedang menghadapi isu sisa plastik yang tidak terurus. "Ia amat penting untuk mendidik generasi muda. Laporan Tabung Hidupan Liar Sedunia menganggarkan bahawa penggunaan pembungkusan makanan plastik di Malaysia mencecah 148,000 tan metrik sepanjang tahun lalu dengan satu kajian menganggarkan bahawa negara menghasilkan 0.94 juta tan sisa plastik tidak terurus dan kemungkinan 0.14 hingga 0.37 juta tan telah memasuki lautan," katanya.

 

Webinar ini dimulakan tahun lalu dengan penyertaan 1,300 guru di seluruh negara. Ia turut diadakan untuk pelbagai pihak berkepentingan lain termasuk kakitangan dan jabatan kerajaan untuk menggalakkan penggunaan gaya hidup yang lestari. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada agenda Ekonomi Plastik Baharu PCG yang menyokong agenda ekonomi sirkular negara, yang akhirnya membentuk masa depan yang lebih lestari.

 

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

 

Yogeswari Thangavelu
Media Relations, Corporate Affairs & Administration Department
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD (PCG)