PETRONAS logo with text PETRONAS logo with text

Global

PETRONAS

Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda secara automatik bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut, yang bersama-sama dengan polisi privasi kami, mengawal hubungan PETRONAS dengan anda berkaitan dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian daripada terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami. Penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma penggunaan yang berikut:

Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat am dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami dan pihak ketiga tidak menyediakan apa-apa jaminan mengenai ketepatan, kekinian, prestasi, kelengkapan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau ditawarkan di laman web ini untuk apa-apa tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu pada tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan anda terhadap apa-apa maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, dan kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa apa-apa produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susunan, rekaan, penampilan dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain yang selaras dengan notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.

Semua cap dagang yang dikeluarkan semula di laman web ini yang bukan milik, atau dilesenkan kepada, pengendali diperakukan di laman web ini.

Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh mengakibatkan tuntutan untuk ganti rugi dan/atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini mungkin juga mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan-pautan ini disediakan bagi kemudahan anda untuk menyediakan maklumat lanjut. Hal ini tidak bermakna bahawa kami menyokong laman web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web yang dipautkan.

Penggunaan anda terhadap laman web ini dan apa-apa pertikaian yang timbul daripadanya adalah tertakluk kepada undang-undang tempatan, serantau dan antarabangsa.

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Maklumat disediakan oleh PETRONAS dan walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat adalah terkini dan tepat, kami tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, tentang kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkaitan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terdapat dalam laman web untuk apa-apa tujuan. Apa-apa kebergantungan yang anda buat terhadap maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau kesan-kesannya, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berhubung dengan penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini, anda boleh mengakses pautan ke laman web lain yang mungkin tidak berada di bawah kawalan PETRONAS. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas keadaan, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Rangkuman mana-mana pautan tidak semestinya menunjukkan sokongan atau mengesahkan pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Setiap usaha akan dilaksanakan untuk memastikan laman web berfungsi dan beroperasi dengan lancar. Walau bagaimanapun, PETRONAS tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas keadaan laman web tidak tersedia buat sementara waktu disebabkan oleh masalah teknikal di luar kawalan kami.

Apa-apa pengedaran semula atau pengeluaran semula sebahagian atau keseluruhan kandungan dalam apa-apa bentuk adalah dilarang selain yang berikut:

Anda boleh mencetak atau memuat turun ke cakera keras tempatan atau peranti simpanan tempatan ekstrak untuk kegunaan peribadi anda dan bukan komersial sahaja.

Anda boleh menyalin kandungan kepada individu pihak ketiga untuk kegunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda mengakui laman web ini sebagai sumber bahan.

Anda tidak dibenarkan, kecuali dengan kebenaran bertulis kami, mengedarkan atau mengeksploitasi kandungan secara komersial. Anda juga tidak dibenarkan menghantar atau menyimpannya dalam mana-mana laman web atau bentuk pengambilan elektronik lain.

Laman web ini dan kandungannya ialah hak cipta PETRONAS. Semua hak terpelihara.


Ketahui Lebih Lanjut Tentang PETRONAS

 

 • Pelesenan dan Perolehan di Malaysia

  Maklumat mengenai pelesenan dan pendaftaran untuk vendor yang berpangkalan di Malaysia.

  Baca Lebih Lanjut

 • Peluang Kerjaya

  Ayuh maju bersama-sama, dengan alatan dan rangka minda yang tepat. Apabila diperkasakan, segala-galanya boleh direalisasikan.

  Baca Lebih Lanjut

 • Berhubung Dengan Kami

  Daftar untuk mendapatkan kemas kini melalui e-mel dan menjadi yang pertama untuk mengetahui perkembangan terkini PETRONAS.

  Langgan Sekarang

Left footer graphic with PETRONAS Dots Right footer graphic with PETRONAS Dots