PETRONAS logo with text PETRONAS logo with text

Global

Pelajar & Graduan

Membentuk Generasi
Cemerlang Masa Depan

Kami merintis perjalanan demi kejayaan generasi baharu pemimpin dan pereka cipta. Inilah saatnya!

Program Pendidikan

PETRONAS percaya pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan modal insan pada semua peringkat akan melahirkan bakat yang mampan dan berterusan bagi PETRONAS, industri, dan juga negara.

Dalam merealisasikan matlamat perniagaannya, PETRONAS terus memberikan sumbangan kepada pembangunan mampan dengan meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, menggalakkan aktiviti pembelajaran dan perkembangan serta merealisasikan aspirasi kerjaya mereka.

 • Penajaan Pendidikan
 • Latihan Industri
 • Skim Peningkatan Kebolehpasaran Graduan (GEES)

 

 

Penajaan Pendidikan (Pasca SPM)

Program penajaan bagi pelajar SPM yang layak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) dan universiti terkemuka tempatan dan luar negara di Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New Zealand, China, Jepun, dan Korea Selatan.

 

PESP

 

 

Kriteria Kelayakan

1. Pencapaian Akademik Cemerlang

 • SPM tahun semasa
 • Program Tempatan: Memperoleh sekurang-kurangnya 8A SPM & CEFR (B1)
 • Program Luar Negara: Memperoleh sekurang-kurangnya 4A+ & 4A SPM & CEFR (C1)

Nota: Sila ambil maklum bahawa kriteria kelayakan untuk setiap permohonan adalah berbeza mengikut kepada disiplin yang dipilih (teknikal atau bukan teknikal). Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk garis panduan permohonan penajaan pendidikan PETRONAS yang terdapat di sistem aplikasi dalam talian kami.

2. Kekuatan Kepimpinan

Kami meneliti dengan lebih jauh daripada akademik dan mengambil kira impak yang pelajar lakukan di luar bilik darjah. Penyertaan dalam kelab, sukan, perkhidmatan komuniti, peranan kepimpinan, dan aktiviti lain mampu meningkatkan kebolehjayaan permohonan.

3. Penilaian Holistik

 • Penilaian Personaliti & Kognitif
  Sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memilih calon yang paling layak, kami telah merangka proses penilaian yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualiti dan keupayaan unik calon.

  Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur pelbagai aspek sifat personaliti dan kebolehan kognitif calon. Dengan menguji faktor-faktor ini, ianya dapat membantu kami untuk menilai dan mengenalpasti kualiti yang sejajar dengan peranan penerima tajaan pendidikan PETRONAS.

 • Penilaian Potensi Pelajar (Penilaian secara bersemuka)
  Penilaian ini adalah temu duga secara bersemuka di mana calon akan dinilai oleh penilai PETRONAS sendiri. Penilaian ini direka untuk mengukur kualiti kepimpinan dan tingkah laku calon.

 

Terma & Syarat

Penajaan pendidikan ini direka untuk individu yang mempamerkan bakat, dedikasi, dan potensi yang luar biasa.

Jawatankuasa pemilihan kami berkomited untuk mengenal pasti dan memupuk bakat yang paling unggul di kalangan kelompok pemohon. Dalam memilih bakat holistik yang layak, setiap permohonan dikaji dengan teliti, dengan mempertimbangkan aspek pencapaian akademik, karakter peribadi, potensi kepimpinan, dan impak terhadap komuniti.

Oleh kerana ianya sangat kompetitif, kami ingin menekankan bahawa hanya mereka yang memenuhi syarat akan disenarai pendek dan dipilih untuk pemilihan terakhir.

 

Tempoh Permohonan

Permohonan bagi PETRONAS Memperkasakan Ilmu melalui Penajaan Pendidikan (Lepasan SPM) telah ditutup. Sila layari pautan untuk melihat pengumuman terkini dan butiran untuk menghubungi kami bagi sebarang pertanyaan atau bantuan.

Kejuruteraan Kimia

Ketahui Selanjutnya

Kejuruteraan Mekanikal

Ketahui Selanjutnya

Kejuruteraan Elektrik / Kejuruteraan Instrumentasi

Ketahui Selanjutnya

Kejuruteraan Petroleum

Ketahui Selanjutnya

Geosains Petroleum / Geologi / Geofizik

Ketahui Selanjutnya

Perakaunan / Kewangan

Ketahui Selanjutnya

Kejuruteraan Perisian / Sains Komputer

Ketahui Selanjutnya

Matematik / Statistik (Sains Data)

Ketahui Selanjutnya

Sains Aktuari (Risiko Kewangan)

Ketahui Selanjutnya

Psikologi / Sosiologi (Sains Organisasi / Tingkah Laku)

Ketahui Selanjutnya

Undang-Undang

Learn More

0

Kejuruteraan Kimia

Memberi tumpuan kepada reka bentuk, pengoptimuman, dan operasi proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk berharga, yang melibatkan prinsip kimia, fizik, dan biologi. Jurutera kimia mereka peralatan dan proses untuk pembuatan kimia berskala besar dan penapisan petroleum.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Pembangunan Kelestarian)
 • Eksekutif (Perubahan Iklim)
 • Eksekutif (Peruntukan Hidrokarbon)
 • Eksekutif (Rawatan Cecair Gas)
 • Eksekutif (Wap & Tenaga)
 • Eksekutif (Pengeluaran)
 • Eksekutif (Jurutera Operasi)
 • Eksekutif (Jurutera Proses)
 • Eksekutif (Bekalan & Operasi)
 • Eksekutif (Operasi Lapangan)
 • Eksekutif (Penambahbaikan Lapangan)
 • Eksekutif (Analisis Lapangan)
 • Eksekutif (Perancangan Minyak Bersepadu)
 • Eksekutif (Penapisan)
0

Kejuruteraan Mekanikal

Berkaitan dengan reka bentuk, analisis, dan pembuatan sistem dan komponen mekanikal, merangkumi bidang seperti termodinamik, mekanik bendalir, dan sains bahan. Jurutera mekanikal bekerja dalam pelbagai instrumen, dari peranti Sistem Mikro-Elektro-Mekanikal (MEMS) kecil ke loji kuasa besar.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Jurutera Mekanikal)
 • Eksekutif (Mekanikal Berputar)
 • Eksekutif (Statik Mekanikal)
 • Eksekutif (Pengurusan Seni Bina Data)
 • Eksekutif (Kecemerlangan Teknologi)
 • Eksekutif (Kejuruteraan Digital)
 • Eksekutif (Pemeriksaan & Kakisan)
 • Eksekutif (Operasi Fleet & Perkhidmatan Teknikal)
 • Eksekutif (Operasi Lapangan)
 • Eksekutif (Pengoptimuman Kemudahan)
 • Eksekutif (Saluran Paip)
 • Eksekutif (Perancangan Minyak Bersepadu)
 • Eksekutif (Pembinaan)
 • Eksekutif (Kualiti Projek)
0

Kejuruteraan Elektrik / Kejuruteraan Instrumentasi

Merancang dan membangunkan instrumentasi dan peraturan sistem kawalan yang digunakan dalam loji proses, tenaga boleh diperbaharui dan juga penyelenggaraan iaitu aliran saluran paip, dan penapisan. Jurutera Elektrik mencipta dan menguruskan infrastruktur elektrik, termasuk pencawang, transformer, dan sistem kuasa rangkaian pengedaran untuk platform luar pesisir, kilang penapisan, dan loji pemprosesan.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Jurutera Elektrik)
 • Eksekutif (Jurutera Instrumen)
 • Eksekutif (Kebolehpercayaan Elektrik)
 • Eksekutif (Pemulihan)
 • Eksekutif (Loji Kuasa)
0

Kejuruteraan Petroleum

Fokus kepada penerokaan, pengekstrakan, dan pengeluaran minyak dan gas, yang melibatkan teknik untuk penggerudian, pengurusan takungan, dan pengoptimuman pengeluaran. Jurutera Petroleum membangunkan kaedah untuk mengekstrak hidrokarbon dari bumi dengan cekap dan selamat.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Jurutera Petroleum),
 • Eksekutif (Ekonomi Petroleum)
 • Eksekutif (Takungan Petroleum)
 • Eksekutif (Teknologi Pengeluaran)
 • Eksekutif (Petrofizik)
 • Eksekutif (Jurutera Telaga)
0

Geosains Petroleum / Geologi / Geofizik

Merangkumi kajian bumi, termasuk komposisi, struktur, proses, dan sejarah, serta penerokaan sumber semula jadi seperti mineral dan bahan api fosil. Ahli geologi menganalisis pembentukan batuan subpermukaan, data seismik, dan tinjauan geofizik lain.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Geologi Takungan)
 • Eksekutif (Geofizik Takungan)
 • Eksekutif (Geosains)
 • Eksekutif (Operasi Geomatik)
 • Eksekutif (Penyelidikan)
0

Kimia Gunaan

Menggunakan prinsip & proses kimia untuk menyokong aplikasi praktikal dalam industri tenaga seperti sains bahan, operasi hidrokarbon, dan teknologi alam sekitar. Ahli Kimia Gunaan memastikan kualiti dan pematuhan produk melalui analisis kimia dan ujian, penyelidikan dan pembangunan teknologi baru dalam produk petrokimia.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Ahli Kimia)
 • Eksekutif (Penyelidikan)
 • Eksekutif (Teknologi Analisis)
 • Eksekutif (Takungan Petroleum)
0

Perakaunan / Kewangan

Merangkumi pengurusan rekod kewangan, analisis prestasi kewangan, dan perancangan strategi kewangan untuk organisasi. Akauntan memastikan bahawa rekod kewangan organisasi adalah tepat dan lengkap, sementara Penganalisis Kewangan menilai kesihatan kewangan syarikat dan membuat cadangan pelaburan.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Kewangan)
 • Eksekutif (Perolehan)
 • Eksekutif (Audit Dalaman)
 • Eksekutif (Perbendaharaan)
 • Eksekutif (Perakaunan Kewangan)
 • Eksekutif (Cukai)
 • Eksekutif (Perbankan)
0

Ekonomi

Menganalisis trend pasaran, dinamik penawaran dan permintaan, mekanisme harga, keputusan pelaburan, dan analisis kos-faedah yang berkaitan dengan portfolio tenaga, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kecekapan operasi. Ahli ekonomi menilai implikasi turun naik harga komoditi ekonomi, risiko geopolitik, perubahan peraturan, peraturan alam sekitar, mekanisme penetapan harga karbon dan strategi integrasi tenaga boleh diperbaharui.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Penilaian Komersial & Ekonomi)
 • Eksekutif (Operasi Pemasaran Global)
 • Eksekutif (Operasi Asal)
 • Eksekutif (Perdagangan Berstruktur)
 • Eksekutif (Risiko)
 • Eksekutif (Perolehan)
0

Pemasaran

Membangunkan strategi pemasaran dan promosi produk dan perkhidmatan tenaga di seluruh dunia sambil mengekalkan hubungan bersama pelanggan, menjalankan penyelidikan pasaran, dan memastikan pematuhan terhadap peraturan untuk memacu pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan reputasi jenama. Di samping itu, ia memberi tumpuan kepada harga strategik, pengedaran yang cekap, dan berkembang ke pasaran baru untuk kekal berdaya saing dalam industri tenaga dinamik.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Pemasaran)
 • Eksekutif (Pemasaran & Perdagangan)
 • Eksekutif (Komersial)
 • Eksekutif (E-Com)
0

Kejuruteraan Perisian / Sains Komputer

Merangkumi pembangunan dan penyelenggaraan sistem perisian, meliputi pengaturcaraan, algoritma, struktur data, dan prinsip reka bentuk perisian. Jurutera Perisian menulis kod, perisian ujian, dan memastikan sistem perisian memenuhi keperluan pengguna. Para saintis komputer membangunkan algoritma baru, bahasa pengaturcaraan, dan asas teori pengkomputeran.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Analisa)
 • Eksekutif (Kejuruteraan Perisian)
 • Eksekutif (Pengurusan Infra & Sistem)
 • Eksekutif (Perkhidmatan Platform Data)
 • Eksekutif (Integrasi Aset)
 • Eksekutif (Program, Perancangan & Pelaksanaan)
0

Matematik / Statistik (Sains Data)

Melibatkan penggunaan kaedah matematik dan statistik untuk menganalisis data, mengekstrak pandangan, dan menyokong proses membuat keputusan dalam pelbagai bidang. Ahli Matematik membangunkan teori dan alat matematik baru, sementara Ahli Statistik merancang dan menjalankan tinjauan dan eksperimen untuk mengumpul dan menganalisis data. Saintis Data menggabungkan matematik, statistik, dan sains komputer untuk mengekstrak pandangan dari set data yang besar.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Analisa)
 • Eksekutif (Statistik)
 • Eksekutif (Sains Data)
 • Eksekutif (Perdagangan)
0

Sains Aktuari (Risiko Kewangan)

Menggunakan teknik matematik dan statistik untuk menilai dan menguruskan risiko kewangan dalam insurans, kewangan, dan industri lain. Aktuari membangunkan model untuk menganggarkan kebarangkalian jangkaan masa depan dan membangunkan model ini untuk menguruskan risiko untuk organisasi. 

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Pengurusan Sumber Manusia)
 • Eksekutif (Prestasi Pekerja)
 • Eksekutif (Risiko)
 • Eksekutif (Penganalisis Perniagaan)
 • Eksekutif (Perancangan Strategik)
0

Psikologi / Sosiologi (Sains Organisasi / Tingkah Laku)

Mengkaji tingkah laku manusia dan interaksi sosial, memberi tumpuan kepada bidang seperti tingkah laku organisasi, dinamik sosial, dan kesihatan mental. Pakar psikologi mengkaji minda dan tingkah laku individu, manakala pakar Sosiologi mengkaji tingkah laku kumpulan dan masyarakat. Pakar Tingkah Laku Organisasi menggunakan prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan tingkah laku dan prestasi di tempat kerja.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Perhubungan Pekerja)
 • Eksekutif (Pembangunan Bakat)
 • Eksekutif (Pelaksanaan Program & Acara)
 • Eksekutif (Pengurusan Perubahan)
 • Eksekutif (Pengurusan Sumber Manusia)
0

Undang-Undang

Melibatkan kajian sistem perundangan, prinsip, dan praktis undang-undang, mempersiapkan individu untuk mempraktikkan undang-undang, memahami rangka kerja undang-undang, dan menggunakan penaakulan undang-undang dalam pelbagai konteks. Peguam menggunakan prinsip undang-undang untuk menasihati pelanggan, mewakili mereka di mahkamah, dan mendraf dokumen undang-undang.

Peluang Kerjaya di PETRONAS:

 • Eksekutif (Perkhidmatan Korporat Undang-Undang)

 

 

Penajaan Pendidikan (Pendidikan Pertengahan)

Program penajaan pendidikan bagi pelajar cemerlang yang telah mendapat tawaran bersyarat / tetap bagi melanjutkan program ijazah atau sedang belajar di universiti-universiti di United Kingdom atau Amerika Syarikat yang diluluskan oleh PETRONAS. Program ini adalah sebahagian daripada usaha kami untuk menarik / mendapatkan pelajar-pelajar cemerlang.

 

pesp-ic

 

 

Kriteria Kelayakan
 

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang TIDAK melebihi umur 22 tahun
 • Pemohon TIDAK BOLEH mempunyai sebarang bentuk penajaan lain
 • Pemohon TIDAK mempunyai kes disiplin atau disekat semasa pengajian

 

1. Pencapaian Akademik Cemerlang

 • Pelajar Ijazah:
  • Sedang melanjutkan program ijazah di universiti-universiti di United Kingdom atau Amerika Syarikat yang diluluskan oleh PETRONAS
  • Keputusan akademik terkini sekurang-kurangnya sama dengan atau setara dengan CGPA 3.70 / Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama
  • Baki tahun akademik mesti sekurang-kurangnya satu tahun penuh akademik

  ATAU

 • Pre-U Students:
  • Mendapat penerimaan bersyarat / tetap untuk program di universiti-universiti di United Kingdom atau Amerika Syarikat yang diluluskan oleh PETRONAS


2. Kekuatan Kepimpinan

Kami mencari calon cemerlang yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga dalam penglibatan mereka dengan aktiviti kokurikulum dan inisiatif komuniti. Penglibatan yang kuat dalam kelab, sukan, pertandingan, perkhidmatan komuniti, peranan kepimpinan, dan aktiviti lain mampu meningkatkan kebolehjayaan permohonan.

3. Penilaian Holistik

 • Penilaian Personaliti & Kognitif (Penilaian dalam talian)
  Sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memilih calon yang paling layak, kami telah merangka proses penilaian komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualiti dan kebolehan unik anda.

  Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur pelbagai aspek sifat personaliti dan keupayaan kognitif anda. Dengan menguji faktor-faktor ini, kami bertujuan untuk menilai dan mengenal pasti kualiti yang sejajar dengan peranan penerima tajaan bersama PETRONAS.

 • Temu Duga Pertengahan Penajaan (MSI) (Temu duga dalam talian)
  Penilaian ini diadakan untuk mengukur kebolehan kepimpinan dan tingkah laku calon bagi memastikan pengenalan individu luar biasa yang mempunyai sifat dan bakat yang holistik.

 

Terma & Syarat

Penajaan pendidikan ini direka untuk individu yang mempamerkan bakat, dedikasi dan potensi yang luar biasa.

Jawatankuasa pemilihan kami berdedikasi untuk mengiktiraf dan memupuk individu yang paling berpotensi dari kelompok pemohon. Dalam memilih bakat yang holistik, setiap proses pemilihan telah dikaji dengan teliti dengan mempertimbangkan aspek pencapaian akademik, personaliti, potensi kepimpinan dan impak kepada komuniti.

Penajaan pendidikan ini direka untuk individu yang mempamerkan bakat, dedikasi dan potensi yang luar biasa.

 

Application Period

Permohonan bagi PETRONAS Memperkasakan Ilmu melalui Penajaan Pendidikan (Pendidikan Pertengahan) telah ditutup.

 

 

 

Latihan Industri

Sebuah platform dinamik yang direka khusus untuk memberi pelajar ijazah Sarjana Muda peluang pembelajaran berasaskan pengalaman dan pendedahan awal bekerja dalam industri tenaga dan terlibat dalam pelbagai bidang operasi global PETRONAS.

 

Internship

 

 

 

 

Kriteria Kelayakan
 

 1. Permohonan dibuka untuk warganegara Malaysia sahaja.
 2. Ijazah sarjana muda dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara di mana latihan industri adalah wajib dalam penyelesaian kursus dalam bidang yang berkaitan dengan PETRONAS.
 3. Diploma dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara di mana latihan adalah bahagian wajib dalam penyiapan kursus dalam bidang TEKNIKAL atau KEJURUTERAAN yang berkaitan dengan PETRONAS.
 4. Tempoh minimum untuk latihan industri adalah lapan (8) minggu dan maksimum lapan (8) bulan.
 5. Dokumen berikut WAJIB dihantar melalui portal permohonan (Penyerahan tidak lengkap tidak akan dilayan): 
 • Biodata diri, akademik dan kokurikulum (Curriculum Vitae, CV)
 • Salinan keputusan akademik terkini
 • Salinan Surat Latihan Industri / Internship oleh Universiti (jika berkenaan)

Terma & Syarat
 

 1. Permohonan dibuka berdasarkan ketersediaan penempatan dan perlu dikemukakan tiga (3) bulan sebelum bermulanya tempoh latihan industri.
 2. Hanya calon yang berjaya akan dihubungi untuk penempatan latihan industri. Jika anda tidak menerima sebarang jawapan daripada kami dalam tempoh dua (2) bulan selepas tarikh permohonan anda, permohonan anda dianggap sebagai tidak berjaya.
 3. Penerimaan ATAU penolakan tawaran mesti diberitahu dalam masa lima (5) hari bekerja.
 4. Hanya individu yang paling berkelayakan dan sesuai akan ditawarkan penempatan latihan kerana proses pengambilan latihan industri PETRONAS adalah berdasarkan merit dan akses yang sama untuk semua.  

Tempoh Permohonan

Terokailah peluang yang disenaraikan dan klik "Mohon" untuk memulakan permohonan anda.

 

0Mohon Sekarang

 

 

GEES

PETRONAS menyokong inisiatif PROTEGE-RTW melalui Skim Peningkatan Kebolehpasaran Graduan (GEES). GEES bertujuan meningkatkan kebolehpasaran graduan baharu untuk mendapatkan pekerjaan jangka panjang atau menubuhkan perniagaan sendiri.

 

GEES

 

 

 

Kriteria Kelayakan
 

 1. Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 26 tahun.
 2. Pemegang Ijazah Sarjana Muda dengan minimum CGPA 3.0.
 3. Tidak bekerja atau bekerja dalam bidang yang tidak berkaitan dengan kelayakan akademik.
 4. Belum pernah menghadiri mana-mana program serupa yang ditawarkan oleh GLC / syarikat lain.

 

Terma & Syarat
 

 1. Permohonan dibuka sepanjang tahun. Jika anda tidak menerima sebarang maklum balas daripada kami dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh permohonan anda, permohonan anda dianggap tidak berjaya.
 2. Penerimaan ATAU penolakan tawaran mesti diberitahu dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 3. Hanya permohonan dalam talian yang akan diproses. Permohonan emel/pos/kurier dianggap tidak lengkap dan tidak akan dilayan.

 

Tempoh Permohonan

Terokailah peluang yang disenaraikan dan klik butang di bawah untuk memulakan permohonan anda.

Nota Khas: Dengan mengemukakan permohonan anda, anda bersetuju dengan Penyataan Privasi Data kami. Klik di sini untuk membaca Penyataan Privasi Data bagi program GEES.

 

0Mohon Sekarang

PESP

Lihat pandangan para graduan tentang program kami.

Toh Jian Heng

Tonton sekarang


Ketahui Lebih Lanjut Tentang PETRONAS

 

 • Berhubung Dengan Kami

  Daftar untuk mendapatkan kemas kini melalui e-mel dan menjadi yang pertama untuk mengetahui perkembangan terkini PETRONAS.

  Langgan Sekarang

 • Peluang Kerjaya

  Ayuh maju bersama-sama, dengan alatan dan rangka minda yang tepat. Apabila diperkasakan, segala-galanya boleh direalisasikan.

  Baca Lebih Lanjut

 • Pelesenan dan Perolehan di Malaysia

  Maklumat mengenai pelesenan dan pendaftaran untuk vendor yang berpangkalan di Malaysia.

  Baca Lebih Lanjut

Left footer graphic with PETRONAS Dots Right footer graphic with PETRONAS Dots