PETRONAS logo with text PETRONAS logo with text

Global

Kelestarian

Data Prestasi Kelestarian

Data Prestasi Kelestarian
 

Penzahiran data prestasi kelestarian bertujuan memberikan maklumat mengenai kemajuan prestasi kelestarian kami melalui gambaran keseluruhan bersepadu bagi data kelestarian utama daripada gas rumah hijau dan tenaga, alam sekitar, keselamatan, dan tenaga kerja. Penzahiran data prestasi kelestarian ini adalah selari dengan piawaian pelaporan antarabangsa untuk membolehkan penzahiran yang boleh dibandingkan bagi faedah pihak berkepentingan kami, termasuk:

 • Panduan pelaporan kelestarian Ipieca / American Petroleum Institute (API) / International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) untuk industri minyak dan gas 
 • Piawaian Global Reporting Initiative (GRI)
 • Metrik Perniagaan Pihak Berkepentingan Forum Ekonomi Dunia

 

Gas Rumah Hijau dan Tenaga

Kawalan Operasi

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Pelepasan Gas Rumah Hijau (GHG)

Jumlah Pelepasan GHG

Juta tCO2e

56.07

59.82

53.63

51.08

54.03

26.28

27.03

2.9%

Pembahagian mengikut Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Huluan

Juta tCO2e

19.53

19.15

16.48

13.86

13.66

6.67

6.25

-6.3%

Gas

Juta tCO2e

21.12

21.89

19.38

20.57

22.86

11.45

11.45

0.0%

Hiliran1

Juta tCO2e

10.97

13.99

13.19

12.00

13.06

5.97

7.21

20.8%

Korporat dan Lain-lain

Juta tCO2e

4.45

4.79

4.58

4.65

4.45

2.19

2.12

-3.2%

Pembahagian mengikut Kawasan (tidak termasuk Korporat dan Lain-Lain)

 

 

 

 

 

 

Operasi Malaysia

Juta tCO2e

48.25

51.73

46.74

44.12

46.11

22.42

23.12

3.1%

Operasi Antarabangsa

Juta tCO2e

3.37

3.29

2.32

2.31

3.47

1.67

1.79

7.2%

Pembahagian mengikut Skop (tidak termasuk Korporat dan Lain-lain)

 

 

 

 

 

 

Skop 1

Juta tCO2e

49.66

53.09

47.14

44.67

47.62

23.81

24.66

3.6%

Skop 22

Juta tCO2e

1.96

1.93

1.92

1.76

1.96

0.28

0.25

-10.7%

Pembahagian mengikut Gas (hanya Skop 1)

(Tidak termasuk Korporat dan Lain-lain)

 

 

 

 

 

 

Karbon Dioksida (CO2)

Juta tan

39.65

42.57

38.40

38.71

42.15

21.07

22.08

4.8%

Metana (CH4)

Ribu tan

394.33

413.51

343.49

232.23

215.40

106.30

96.29

-9.4%

Nitrogen Oksida (N2O)

Ribu tan

0.53

0.62

0.54

0.59

0.69

0.33

0.35

6.1%

Pembahagian mengikut Sumber (hanya Skop 1)

(Tidak termasuk Korporat dan Lain-lain)

 

 

 

 

 

 

Pembakaran3

Juta tCO2e

31.65

34.93

31.62

31.85

33.53

16.19

17.28

6.7%

Penyalaan

Juta tCO2e

8.98

8.37

7.16

7.33

8.33

4.15

4.19

1.0%

Pelepasan4

Juta tCO2e

8.28

9.20

7.53

4.81

3.74

1.88

1.55

-17.6%

Lain-lain

Juta tCO2e

0.76

0.58

0.82

0.68

2.01

1.59

1.65

3.8%

 

Skop 3 Kategori 115

Juta tCO2e

-

315.93

283.83

289.96

307.61

-

-

-

 

Intensiti GRH mengikut Segmen Perniagaan

Huluan

 

 

 

 

 

 

Jumlah

tCO2e/kboe

56.75

51.39

50.30

38.93

34.57

37.56

33.93

-9.7%

Aset Malaysia

tCO2e/kboe

75.55

65.83

65.27

47.69

40.15

38.64

39.55

2.4%

Aset Antarabangsa6

tCO2e/kboe

21.07

19.28

14.99

19.47

23.92

34.40

23.49

-28.8%

Hiliran

 

 

 

 

 

 

Penapisan

tCO2e/bbl

0.018

0.018

0.019

0.018

0.020

0.021

0.020

-4.8%

Petrokimia

tCO2e/tan

0.68

0.68

0.66

0.67

0.68

0.74

0.72

-2.7%

Penurunan Pelepasan GHG melalui Projek

Penurunan Tahunan Pelepasan GHG

Juta tCO2e

1.5

1.2

0.6

4.1

0.6

0.3

0.3

0.0%

Penurunan Kumulatif Pelepasan GHG

Juta tCO2e

11.6

12.8

13.4

17.5

18.1

17.8

18.4

3.4%

Analisis Varians ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022:

 1. Peningkatan disebabkan oleh penjanaan tenaga yang meningkat di PETRONAS Refinery and Petrochemical Corporation (PRPC) untuk menyokong aktiviti yang bertambah di Pengerang Refining Company Sdn Bhd dan Pengerang Petrochemical Company Sdn Bhd (secara kolektif dikenali sebagai PRefChem).

 2. Penurunan disebabkan terutamanya oleh permintaan tenaga yang lebih rendah di Utilities Kerteh.

 3. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh penjanaan tenaga yang lebih tinggi di PRPC dan daya pengeluaran loji penapis yang lebih tinggi.

 4. Pelepasan gas yang lebih rendah terutamanya di Bayan, Sarawak dan Samarang, Sabah.

 5. Data skop 3 kategori 11 dilaporkan setiap tahun.

 6. Penurunan disebabkan terutamanya oleh jumlah pengeluaran yang lebih tinggi.

 

Pegangan Ekuiti1

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Pelepasan Gas Rumah Hijau (GHG)

Jumplah Pelepasan GHG

Juta tCO2e

-

54.87

52.80

47.41

50.21

-

-

-

Pembahagian mengikut Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Huluan

Juta tCO2e

-

22.99

23.58

17.57

18.51

-

-

-

Gas

Juta tCO2e

-

18.45

16.39

17.50

18.83

-

-

-

Hiliran

Juta tCO2e

-

10.92

10.43

9.90

10.56

-

-

-

Korporat dan Lain-lain

Juta tCO2e

-

2.51

2.40

2.44

2.31

-

-

-

Pembahagian mengikut Kawasan (tidak termasuk Korporat dan Lain-Lain)

 

 

 

 

 

 

Operasi Malaysia

Juta tCO2e

-

46.30

43.63

38.28

41.44

-

-

-

Operasi Antarabangsa

Juta tCO2e

-

6.06

6.77

6.69

6.46

-

-

-

Pembahagian mengikut Skop (tidak termasuk Korporat dan Lain-lain)

 

 

 

 

 

 

Skop 1

Juta tCO2e

-

50.87

48.87

43.48

46.48

-

-

-

Skop 2

Juta tCO2e

-

1.49

1.53

1.49

1.42

-

-

-

 

Skop 3 Kategori 11 2

Juta tCO2e

-

250.53

255.36

253.08

263.17

-

-

-

 

Kapasiti Pemasangan Tenaga Kumulatif Boleh Baharu

Jumlah Kapasiti Pemasangan Tenaga Kumulatif Boleh Baharu

Megawatt

10

10

644

851

1,086

945

1,512

60.0%

Malaysia

Megawatt

10

10

19

29

81

40

82.9

107.3%

Antarabangsa

Megawatt

-

-

625

822

1,005

905

1,430

58.0%

 1. Data pelepasan Gas Rumah Hijau (GHG) PETRONAS berdasarkan pendekatan Pegangan Ekuiti dilaporkan setiap tahun.

 2. Data skop 3 kategori 11 dilaporkan setiap tahun.

 

 

Alam Sekitar

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Air

Jumlah Pengeluaran Air Tawar

Juta meter padu

59.3

60.3

60.1

71.2

81.6

37.8

42.7

12.9%

Pembahagian mengikut Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Huluan1

Juta meter padu

0.6

0.7

0.9

1.3

5.0

3.6

4.3

19.4%

Gas2

Juta meter padu

8.9

10.8

10.3

10.8

10.6

5.2

5.7

9.6%

Hiliran3

Juta meter padu

47.5

46.8

47.0

58.2

63.2

28.4

31.6

11.3%

Korporat dan Lain-lain4

Juta meter padu

2.3

2.0

1.9

0.9

2.8

0.6

1.1

83.3%

Pembahagian mengikut Kawasan

 

 

 

 

 

 

Malaysia

Juta meter padu

56.4

56.8

56.8

70.2

76.8

33.7

38.4

13.9%

Antarabangsa

Juta meter padu

2.9

3.6

3.3

1.0

4.8

4.1

4.3

4.9%

Pengeluaran ke dalam Air

Tan hidrokarbon

715

648

532

452

487

236

132

-44.1%

Pelepasan Udara

Jumlah Pelepasan Sulfur Oksida

Tan

113,256

110,214

84,225

47,954

60,116

29,693

30,419

2.4%

Jumlah Pelepasan Nitrogen Oksida

Tan

151,519

148,446

138,035

133,962

62,790

28,509

29,866

4.8%

Sisa Buangan

Bilangan Tumpahan Hidrokarbon ke Alam Sekitar untuk Satu Tong

Bilangan kes

7

7

5

2

2

2

0

-100%

Jumlah Sisa Berbahaya Dibuang5

Tan

34,688

42,121

33,349

59,228

76,485

40,935

46,472

13.5%

Analisis Varians ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022:

 1. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh blok pemprosesan proses baharu di Fasiliti Pemprosesan Pusat (untuk Operasi Antarabangsa).

 2. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh kebocoran paip air pemadam kebakaran dan peningkatan air pengganti.

 3. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh operasi loji yang stabil pada ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022, diikuti oleh penutupan dan pembaikpulihan pada tahun 2022.

 4. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh peningkatan penggunaan oleh pusat latihan.

 5. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh jumlah sisa yang lebih tinggi daripada serpihan pengeboran berikutan peningkatan aktiviti oleh salah satu daripada entiti Huluan (Operasi Antarabangsa).

 

 

Keselamatan

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Kemalangan

Kemalangan

Bilangan kes

6

2

4

3

4

3

1

-

Pekerja

Bilangan kes

0

0

1

1

0

0

0

-

Kontraktor

Bilangan kes

6

2

3

2

4

3

1

-

Jam Bekerja

Jumlah Jam Bekerja

Juta jam

466

355

273

268

292

144

141

-2.1%

Pekerja

Juta jam

130

133

120

120

126

63

62

-1.6%

Kontraktor

Juta jam

336

222

153

148

166

81

79

-25%

Kadar Kemalangan Kematian (FAR)

Kadar Kemalangan Kematian (FAR)

Bilangan kes setiap 100 juta jam pekerjaan manusia

1.29

0.56

1.47

1.12

1.37

2.08

0.71

-

Pekerja

Bilangan kes setiap 100 juta jam pekerjaan manusia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Kontraktor

Bilangan kes setiap 100 juta jam pekerjaan manusia

1.79

0.90

1.96

1.35

2.41

3.70

1.27

-

Kekerapan Kehilangan Masa Kala Cedera (LTIF)

Kekerapan Kehilangan Masa Kala Cedera (LTIF)1

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.09

0.11

0.10

0.14

0.13

0.15

0.09

-40.0%

Pekerja

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.12

0.08

0.09

0.10

0.11

0.11

0.08

-27.3%

Kontraktor

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.08

0.12

0.11

0.17

0.14

0.17

0.10

-41.2%

Jumlah Kekerapan Kes Direkodkan (TRCF)

Jumlah Kekerapan Kes Direkodkan (TRCF)

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.38

0.34

0.29

0.41

0.34

0.39

0.28

-28.2%

Pekerja

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.32

0.28

0.27

0.28

0.26

0.28

0.18

-35.7%

Kontraktor

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.41

0.37

0.31

0.52

0.40

0.47

0.35

-25.5%

Jumlah Kekerapan Penyakit Khidmat Terkumpul (TROIF)

Jumlah Kekerapan Penyakit Khidmat Terkumpul (TROIF) — Pekerja2

Bilangan kes setiap 1 juta jam pekerjaan manusia

0.22

0.23

0.39

0.24

0.32

0.14

0.98

600.0%

Proses Keselamatan

Tahap 1 Proses Acara Keselamatan (PSE)

Bilangan kes

12

9

9

10

7

4

3

-25.0%

Analisis Varians ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022:

 1. Kes LTIF kebanyakannya berkaitan dengan kejadian jatuh dari tempat tinggi, kebakaran kecil, tergelincir dan tersadung, serta kecederaan pada jari.

 2. Peningkatan disebabkan terutamanya oleh jumlah kes keracunan makanan yang lebih tinggi.

 

 

Pekerja

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Pekerja

Jumlah Bilangan Pekerja1

Nombor

48,001

47,669

48,679

46,884

49,771

47,196

51,689

9.5%

Pembahagian Pekerja mengikut Kewarganegaraan

Malaysia

Peratus

80.0

79.6

79.9

80.5

79.8

80.0

79.1

-1.1%

Warganegara Lain

Peratus

20.0

20.4

20.1

19.5

20.2

20.0

20.9

4.5%

Pembahagian Pekerja mengikut Kawasan

Africa

Peratus

8.1

6.8

6.7

6.4

5.7

6.2

5.1

17.7%

Asia

Peratus

84.3

84.8

84.6

84.7

83.3

84.7

84.2

-0.6%

Australia dan New Zealand

Peratus

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0%

Negara-Negara Komanwel Merdeka

Peratus

1.4

1.5

1.4

1.2

1.2

1.3

1.1

15.4%

Eropah

Peratus

2.5

2.6

2.7

2.9

4.9

2.8

4.8

71.4%

Timur Tengah

Peratus

2.2

2.1

2.4

2.3

2.0

2.3

1.8

-21.7%

Amerika Utara dan Selatan

Peratus

1.4

2.1

2.1

2.4

2.8

2.6

2.9

11.5%

Jenis Pekerjaan

Tetap

Peratus

87.0

87.5

86.0

87.4

88.1

88.6

87.4

-1.4%

Kontrak

Peratus

13.0

12.5

14.0

12.6

11.9

11.4

12.6

10.5%

Peringkat Umur

Atas 35

Peratus

49.0

52.0

53.0

59.0

60.0

59.0

58.0

-1.7%

Bawah 35

Peratus

51.0

48.0

47.0

41.0

40.0

41.0

42.0

2.4%

 

Jumlah Ahli Kesatuan

Nombor

9,949

8,420

8,476

8,353

8,929

8,859

8,894

0.4%

Analisis Varians ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022:

 1. Peningkatan jumlah pekerja sejajar dengan pertumbuhan perniagaan.

 

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Kepelbagaian Jantina

Pembahagian Pekerja mengikut Jantina

 

 

 

 

 

 

Wanita

Peratus

27

27

28

28

29

28

29

3.6%

Lelaki

Peratus

73

73

72

72

71

72

71

-1.4%

Pengurusan Atasan1

Wanita

Peratus

11

15

19

26

22

-

21

N/A

Lelaki

Peratus

89

85

81

74

78

-

79

N/A

Jawatankuasa Pengurusan1

Wanita

Peratus

12

11

22

22

22

-

22

N/A

Lelaki

Peratus

88

89

78

78

78

-

78

N/A

Lembaga Pengarah1

Wanita

Peratus

20

14

25

30

18

-

29

N/A

Lelaki

Peratus

80

86

75

70

82

-

71

N/A

 

Wanita Dalam Jawatan Teknikal

Peratus

13.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.5

3.6%

 1. Data tahun 2022 hanya tersedia secara tahunan, oleh itu, tiada analisis varians terhadap ST1 2022

 

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Pengambilan Baharu

Jumlah Pengambilan Baharu (Perniagaan Utama di Malaysia)

Nombor

2,512

3,498

2,160

2,172

5,210

2,101

3,589

70.8%

Malaysia

Nombor

2,098

2,989

2,003

1,982

4,358

1,893

2,768

46.2%

Bukan Malaysia

Nombor

414

509

157

190

852

208

796

282.7%

Pembahagian Mengikut Kewarganegaraan

Malaysia

Peratus

-

-

-

86

84

80

78

-2.5%

Bukan Malaysia

Peratus

-

-

-

14

16

20

22

10.0%

Pembahagian mengikut Umur

35 tahun ke bawah

Peratus

-

-

-

69

75

-

75

N/A

Atas 35 tahun

Peratus

-

-

-

31

25

-

25

N/A

Pembahagian mengikut Tahap Pekerjaan

Pengurusan Atasan

Peratus

-

-

-

1

1

-

1

N/A

Pegawai Pertengahan

Peratus

-

-

-

14

8

-

8

N/A

Eksekutif

Peratus

-

-

-

59

54

-

48

N/A

Bukan Eksekutif

Peratus

-

-

-

26

37

-

43

N/A

 

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Pengurangan Pekerja

Kadar Pengurangan Pekerja

Peratus

6.5

5.5

4.9

8.4

6.6

3.5

2.9

-17.1%

Wanita

Peratus

7.3

1.8

1.3

2.8

1.9

1

2.2

120%

Lelaki

Peratus

6.2

3.7

3.6

5.7

4.7

2.5

0.7

-72.0%

Pembahagian Mengikut Kewarganegaraan1

Malaysia

Peratus

-

-

-

86

70

-

65

N/A

Bukan Malaysia

Peratus

-

-

-

14

30

-

35

N/A

Pembahagian Mengikut Umur1

35 tahun dan ke bawah

Peratus

-

-

-

28

43

-

41

N/A

Lebih dari 35 tahun

Peratus

-

-

-

72

57

-

59

N/A

Pembahagian mengikut Tahap Pekerjaan1

Pengurusan Atasan

Peratus

-

-

-

4

4

-

3

N/A

Pegawai Pertengahan

Peratus

-

-

-

22

14

-

14

N/A

Eksekutif

Peratus

-

-

-

33

48

-

42

N/A

Bukan Eksekutif

Peratus

-

-

-

41

34

-

41

N/A

 1. Data tahun 2022 hanya tersedia secara tahunan, oleh itu, tiada analisis varians terhadap ST1 2022

 

 

Bakat Dan Laluan Masa Depan

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Latihan dan Pembangunan1

Jumlah hari latihan setiap pekerja

Nombor

7

7

5

4

4.9

-

2.5

N/A

Pelaburan latihan setiap pekerja

RM

6,649

6,543

3,588

2,386

5,433

-

2,521

N/A

Purata jumlah jam latihan keseluruhan setiap pekerja

Jam

52.8

53.6

36.0

30.0

39.1

-

20.1

N/A

Pembahagian Purata Jumlah Jam Latihan Keseluruhan
Setiap Pekerja Mengikut Jantina1

Wanita

Peratus

-

-

-

36.3

42.0

-

26

N/A

Lelaki

Peratus

-

-

-

27.1

42.7

-

28

N/A

Pembahagian Purata Jumlah Jam Latihan Keseluruhan
Setiap Pekerja Mengikut Tahap Pekerjaan1

Pengurusan Atasan

Peratus

-

-

-

21.7

27.5

-

16

N/A

Pegawai Pertengahan

Peratus

-

-

-

35.1

37.9

-

22

N/A

Eksekutif

Peratus

-

-

-

35.6

46.6

-

32

N/A

Bukan Eksekutif

Peratus

-

-

-

20.5

41.1

-

26

N/A

Kecekapan Kumpulan Teknikal

Pakar Teknikal (TA)

Nombor

577

340

501

601

618

604

661

9.4%

Profesional Teknikal (TP)

Nombor

941

1,028

1,173

1,281

1,384

1,336

1,365

2.2%

Pakar Teknikal Dalam Bidang Khusus (TTS)

Nombor

225

240

259

262

266

259

264

1.9%

Tajaan

Bilangan Tajaan PETRONAS yang direkrut

Nombor

262

206

219

220

293

100

270

170.0%

Direkrut oleh PETRONAS

Peratus

63

67

61

66

64

55

33

-40%

Direkrut oleh Pihak Lain2

Peratus

37

33

39

34

7

45

7

-84.4%

 

Biasiswa yang Dianugerahkan kepada Warganegara Malaysia

Nombor

329

399

370

302

587

0

0

-

Universiti Antarabangsa

Peratus

49

46

25

34

34

0

0

0.0%

Universiti di Malaysia3

Peratus

51

54

75

66

66

0

0

0.0%

 

Biasiswa yang Dianugerahkan kepada Bukan Warganegara di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)

Nombor

88

78

42

41

41

41

41

0.0%

Analisis Varians ST1 2023 berbanding dengan ST1 2022:

 1. Data tahun 2022 hanya tersedia secara tahunan, oleh itu, tiada analisis varians terhadap ST1 2022.

 2. 60 peratus daripada siswazah atau graduan yang masih menunggu penempatan dijangka akan diambil bekerja pada suku ketiga (S3) atau suku keempat (S4) tahun 2023.

 3. Biasiswa untuk rakyat Malaysia akan dianugerahkan pada suku ketiga (S3) atau suku keempat (S4) 2023.

 

 

Unit

2018

2019

2020

2021

2022

1H 2022

1H 2023

Varians

Hak Asasi Manusia

Anggota keselamatan yang dilatih dalam dasar atau prosedur hak asasi manusia1

Nombor

210

161

913

1,415

617

0

0

N/A

 1. Latihan hak asasi manusia tidak dijadualkan pada separuh pertama (ST1).

 


Ketahui Lebih Lanjut Tentang PETRONAS

 

 • Berhubung Dengan Kami

  Daftar untuk mendapatkan kemas kini melalui e-mel dan menjadi yang pertama untuk mengetahui perkembangan terkini PETRONAS.

  Langgan Sekarang

 • Tadbir Urus dan Etika

  Nilai Bersama Kesetiaan, Integriti, Profesionalisme, dan Kebersamaan merupakan asas kepada cara kami menjalankan perniagaan.

  Baca Lebih Lanjut

 • Peluang Kerjaya

  Ayuh maju bersama-sama, dengan alatan dan rangka minda yang tepat. Apabila diperkasakan, segala-galanya boleh direalisasikan.

  Baca Lebih Lanjut

Left footer graphic with PETRONAS Dots Right footer graphic with PETRONAS Dots